Ing. arch. Patrícia Žovincová

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
+421903290762
design@patyzone.sk

ŠTÚDIUM:
2004-2010 Fakulta architektúry STU v Bratislave
2009-2010 Sint Lucas School of Architecture – Gent, Belgicko

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:
2010-2011 Takenaka Europe GmbH, Trenčín – priemyselné a administratívne stavby
2011-2012 Ardeline – projekty rodinných domov a interiéry komerčných priestorov
2013-2015 B-projekt A2 studio – štúdie, projekty stavieb, interiéry, verejné priestory, autorský dozor na stavbe. Najvýraznejšou bola spolupráca na návrhoch a projektoch pre športový komplex Xbionic v Šamoríne