Náš tím

Ing. arch. Patrícia Žovincová

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
+421903290762
design@patyzone.sk

2004 – 2010 štúdium architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave
ČVUT Praha získanie špeciálnej ceny za urbanistický projekt (spolupráca na projekte s Lenkou Gajdošíkovou)
2009 – 2010 štúdium na Sint Lucas School of Architecture – Gent, Belgicko
2010 ukončenie štúdia na FA STU – titul Ing. arch.

2010 – 2011 Junior architekt vo firme Takenaka Europe GmbH, Trenčín – priemyselné a administratívne stavby
Od roku 2012 realizácia projektov v rámci živnostenského oprávnenia
2011 – 2012 Junior architekt pre firmu Ardeline – projekty rodinných domov a interiéry komerčných priestorov
2013 – 2015 Senior architekt pre firmu B-projekt a A2 studio – štúdie, projekty stavieb, interiéry, verejné priestory, autorský dozor na stavbe. Najvýraznejšou bola spolupráca na návrhoch a projektoch pre športový komplex Xbionic v Šamoríne
Od roku 2021 autorizovaný architekt zapísaný v Slovenskej komore architektov

Ing. arch. Michaela Šobáňová

JUNIOR ARCHITEKT
+421915114675
michaela@patyzone.sk

2016 – 2022 štúdium architektúry na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave
2022 ukončenie štúdia na FAD STU – titul Ing. arch.

MArch. Barbora Mydla Perichtová

JUNIOR ARCHITEKT
+421918451526
barbora@patyzone.sk

2009 -2013 bakalárske štúdium architektúry na VŚVU v Bratislave
2011 štúdium na Fachhochschule – Trier, Nemecko
2013 – 2015 magisterské štúdium na Bergen School of Architecture – Bergen, Nórsko
2015 ukončenie štúdia v Bergene, Nórsko – titul MArch.