Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem týmto úhlas spoločnosti PATYZONE DESIGN s.r.o. so spracúvavaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na účel evidencie klienta na účely evidencie interného zoznamu klientov a projektov a na účely následnej projektovej prípravy.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravene v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z