Architektúra

Postup je jednoznačný. Na začiatku je myšlienka, nasledujú škice a debaty, spracuje sa projekt, nasleduje realizácia. To všetko spolu súvisí a závisí od klienta a jeho predstáv. Všetko sa dá, je však nutné pristupovať k návrhu individuálne a začleniť do procesu rozmýšľania a tvorby aj klienta. Vtedy stojí výsledok za to. Takýto prístup sa nám osvedčil a dôkazom toho sú aj spokojní klienti, či už ide o rodinný dom, obchodné priestory, kancelárie, verejné priestory či celé urbanistické zony.

OBYTNÁ ZÓNA – Ladce

2021 – 2022

Architektonicko – urbanistická štúdia novej obytnej zóny v Ladcoch pri železnici.

Centrálna os prechádzajúca stredom zóny predstavuje prepojenie medzi jestvujúcimi časťami obce. Stavebné pozemky sú členené na viacero zón s obytnou a polyfunkčnou funkciou podľa umiestnenia. Nosná rekreačná zóna po okraji obytných častí tvorí spolu so zeleňou vizuálnu a akustickú bariéru voči železničnej trati. Jestvujúci potôčik by bol po úprave výrazným prvkom v priestore a úžasným bonusom pre celú zónu.

RODINNÝ DOM „RF“

2020 – 2021 ŠTÚDIA – PROJEKT

Návrh rodinného domu v zmysle zadania klienta bol výzvou najmä vzhľadom na relatívne malý pozemok, stiestnené susedstvo a veľké nároky klienta na dispozíciu. Dominantou je veľké presklenie cez dve podlažia v štítovej stene a veľkorysý denný priestor domu.

KLUBOVŇA RSC

2018 – 2019

Architektonická štúdia – súkromný klub stolného tenisu.

Hľadanie jednoduchého riešenia s dôrazom na finančne dostupnú realizáciu upriamilo pozornosť na efektívne dispozičné riešenie a materiálovo jednoduchú paletu prvkov. Umiestnenie a tvar stavby kopíruje nepravidelný tvar pozemku.

RODINNÝ DOM „Ž“

2014 – 2018

ŠTÚDIA – PROJEKT – INTERIÉR – REALIZÁCIA

Pozemok orientovaný na sever predurčil dom v tvare „L“ orientovaný dennou časťou a terasou na západ. Centrom domu je vonkajšie zelené átrium, ktoré je prepojené s interiérom veľkými presklenými plochami. Sprevádza Vás od vstupu cez kuchyňu, obývačku až po prechod na terasu, ktorej je súčaťou. Je to dominanta celého domu, ktorú vnímate aj z horného podlažia. Táto scenéria je však cudziemu oku ukrytá, prekvapí Vás, až keď prídete na návštevu.

RODINNÝ DOM „G“

2018 -2020 ŠTÚDIA – PROJEKT – INTERIÉR – REALIZÁCIA

Dôvera klienta je nadovšetko.

Veľkorysý pozemok, regulatívy s jednopodlažnou šikmou strechou a dôraz na funkčné členenie dospozície. Výsledkom je na prvý pohľad nenápadný, ale zvnútra veľkorysý rodinný dom, ktorému nechýba dominantný denný priestor prepojený so záhradou a terasou veľkými presklenými plochami aj v štítovej stene, samostatné nočné zóny rodičov a detí, ako aj priestor na oddych a relax domáceho wellness. Nás najviac teší vzdušnosť a „upratanosť“ jednotlivých priestorov.